Rubato grubunun solistinin yargılandığı davada gelişme